Prva ESCO firma u Srbiji u oblasti uštede vode


ESCO (Energy Service Company) je poslovni model u kojem ESCO preduzeće ulaže sopstvena sredstva, radnu snagu i tehnologiju u energetsku efikasnost klijenta, a zauzvrat se naplaćuje iz dela ostvarene uštede.

Kod ESCO projekata preduzeće Rudan ESCO d.o.o. preuzima kompletnu brigu oko funkcionalnosti sistema što znači da nema troškova održavanja, troškova zaposlenih na održavanju, troškovi usluga trećih lica koje saniraju štete i sl.

Naši zaposleni su garancija kvaliteta!

Preduzeće Rudan ESCO d.o.o. se ističe svojim kapacitetima i jedina na srpskom tržištu nudi zaokružene ESCO projekte; od analize, planiranja i finansiranja do sprovodjenja i održavanja. ESCO projekte izvode isključivo naši zaposleni na terenu koji dugogodišnjim iskustvom i znanjem, osiguravaju najviši nivo usluge.Maksimalna efikasnost bez sopstvenog ulaganja!

Tokom trajanja ESCO projekta klijent ima sigurnost da je svoju vodnu infrastrukturu dao na upravljanje stručnom partneru, a po završetku projekta dobija kompletno optimizovanu mrežu, bez sopstvenih ulaganja. * Upravljanje vodnom infrastrukturom podrazumijeva nadzor i upravljanje kompletne mreže, on-line monitoring potrošnje vode te uštede kroz modifikaciju i obnovu sistema kao i svih priključaka na sistem (česme, kotlići, tuševi i dr.).Rudan ESCO d.o.o. je jedino preduzeće u Srbiji u području uštede vode prema ESCO modelu

Preduzeće Rudan je realizaciju prvog ESCO projekta u regionu započelo 2000. godine, a osnovano je 1994.

Do sada smo svojim klijentima uštedeli više od 7,3 miliona evra.

Prednosti ESCO projekata:Reference
Kontakt

Rudan ESCO d.o.o.
Jurija Gagarina 231
11070 Novi Beograd
Tel. + 381 11 4096 051
Mob. +381 63 57 33 58